اعطای نمایندگی

مؤسسه حقوقی دادبان میهن، به منظور گسترش خدمات خود به سراسر میهن گرامی مان، در نظر دارد که به اشخاص حقیقی و حقوقی خوشنام و واجد شرایط ذیل در مراکز استانها و نیز شهرستانهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر اعطای نمایندگی نماید:

1ـ دارا بودن صلاحیت شخصی برای اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی، به تشخیص مؤسسه.
2ـ عدم سوء پیشینه کیفری برای اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی، به تأیید مراجع صلاحیت دار.
3ـ دارا بودن مکان مناسب به عنوان دفتر، به تشخیص مؤسسه. (استیجاری بودن محل دفتر، به شرط دارا بودن سایر شرایط، بلامانع است، اگرچه مالکیت محل دفتر موجب اولویت متقاضی خواهد بود.)
4ـ دارا بودن سوابق قابل ارائه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری در شهرستان مورد تقاضا که نشان از روابط عمومی و حسن شهرت متقاضی در منطقه مورد تقاضا باشد. (سوابق قابل ارائه در زمینه ی فعالیتهای حقوقی موجب اولویت متقاضی خواهد بود.)
5ـ سپردن تضامین مناسب به مؤسسه جهت حسن انجام فعالیت های ناظر بر نمایندگی.

علاقمندان می توانند ضمن تماس با مؤسسه جهت کسب اطلاعات بیشتر، شرح مختصری از وضعیت فعلی و سوابق فعالیتهای قبلی خود را از طریق        پست الکترونیک یا نمابر (فکس) به این مؤسسه ارسال نمایند. 

کلیدواژه خود را وارد کنید