انگیزه سوری‌های تحت حمایت ترکیه برای جنگ با کردها چیست؟

سطح بالای خشونت سربازان ارتش ملی سوریه در قبال کردها که با توجیه‌های مذهبی نیز همراه شده، این سوال را مطرح کرده که انگیزه اصلی آنها برای دامن زدن به یک جنگ تمام عیار قومی و مذهبی چیست؟ کسانی که این روزها با عنوان ارتش ملی سوریه در خط مقدم عملیات ترکیه در شمال سوریه … ادامه خواندن انگیزه سوری‌های تحت حمایت ترکیه برای جنگ با کردها چیست؟