مقالات

ویزای شنگن

      بخش اول

  • نوع و اعتبار:

ویزای شنگن را باید از یکی از کشورهای عضو پیمان شنگن دریافت کرد. شما با در دست داشتن این ویزا می توانید مانند شهروندان این منطقه، با توجه به اعتبار و محدوده زمانی ویزایی که مطابق ماهیت و شرایط سفر مربوطه دریافت کرده اید، در این کشورهای این منطقه رفت و آمد داشته باشید.

  • Uniform Schengen Visa ( USV ):

این ویزا که از طرف یکی از کشورهای عضو شنگن برای عبور یا اقامت کوتاه مدت (90 روز در هر بازه 180 روزه از تاریخ ورود ) صادر می شود که با توجه به هدف سفر، به دو دسته A و C تقسیم می شود؛

  • A: این ویزا مخصوص حمل و نقل هوایی است. به دارنده اجازه می دهد که بدون وارد شدن به منطقه شنگن (منع خروج از فرودگاه )، از فرودگاه های این منطقه برای حمل و نقل هوایی استفاده کند. این ویزا برای افرادی که قصد مسافرت از یکی از کشورهای غیر عضو شنگن به کشور دیگر غیر عضو شنگن را دارند و مجبور به تغییر پرواز در یکی از فرودگاه های حوزه شنگن هستند، اجباری است.
  • C: ویزای اقامت کوتاه مدت است که بسته هدف سفر و سایر شرایط در یکی از 3 دسته زیر قرار می گیرد؛
  • Single – entry Visa ( ویزای یکبار ورود )
  • Double – entry Visa ( ویزای دوبار ورود )
  • Multiple – entry Visa ( ویزای چندبار ورود )
  • ویزای یکبار ورود ( single – entry Visa )

این ویزا به دارنده آن اجازه می دهد تا صاحب آن تنها یکبار در محدوده زمانی که در ویزا مشخص می شود وارد قلمرو شنگن شود و پس از خروج دیگر امکان ورود مجدد نخواهد داشت حتی اگر تعداد روزهایی که مجاز به اقامت بوده است بطور کامل سپری نشده باشد.

برخی تصور می کنند با این ویزا فقط می توانند به یک کشور سفر کنند در حالی که دارنده با یکبار ورود به شنگن می تواند به کل محدوده شنگن سفر کند. در حقیقت در مقابل عبارت ” Valid Visa ” در ویزا محدوده ای که شما مجاز به سفر هستید درج می شود. و در مقابل عبارت ” number of entries “، تعداد دفعاتی که مجاز به ورود هستید درج می شود.

  • ویزای دوبار ورود ( Double – entry Visa ):

در اصل، ویزای دوبار ورود مشابه همان ویزای یکبار ورود است که پیش از این توضیح داده شد. تفاوت این دو ویزا در این است که، ویزای دوبار ورود، به شما این شانس را می دهد که یکبار دیگر پس از خروج از شنگن مجدداً به آن وارد شوید.

شما پس از خروج دوباره دیگر قادر به بازگشت نیستید حتی اگر تعداد روزهایی که مجاز به اقامت بوده اید را سپری نکرده باشید.

اگر شما بیش از یکبار از ویزای دوبار ورود استفاده کرده اید یا به صورت مکرر می خواهید به حوزه شنگن سفر کنید شاید به شما ویزای چندبار ورود داده شود.

 • One year multiple _ entry schengen Visa
 • Three year multiple_entry schengen Visa
 • Five year Multiple ­­­_ entry schengen Visa

 

 • ویزای چندبار ورود یکساله ( One year MEV ):

درخواست این ویزا متناسب زمانی است که شما اغلب به حوزه شنگن سفر می کنید. بدین منظور شما پیش از این باید حداقل یک ویزای دوبار ورود شنگن را داشته باشید. جهت ثبت درخواست خود ابتدا باید اثبات کنید که به طور منظم به این حوزه در رفت و آمد هستید؛ همچنین شما باید به این پرسش پاسخ دهید که، چرا در طول یکسال آینده به این ویزا نیاز دارید؟

تا زمانی که شما بیش از 90 روز در این دوره باقی نمانید، این ویزا به شما امکان ورود و خروج مکرر را می دهد.

 

 • ویزای چند بار ورود سه ساله ( Three years MEV ):

این ویزا نیز به شما امکان ورود و خروج مکرر به شنگن را می دهد. شما در این نوع از ویزا هم محدود به اقامت 90 روزه در یک دوره 180 روزه خواهید بود. همچنین مانند ویزای ” One year MEV “، جهت درخواست خود، باید شواهد و مدارکی در خصوص سفر مکرر و منظم خود به این محدوده، ارائه دهید. علاوه بر این، پاسخ به این پرسش که به چه دلیل به مدت سه سال به این ویزا نیاز دارید، از جانب شما الزامیست.

 

 • ویزای چندبار ورود پنج ساله ( Five year MEV ):

این ویزا نیز امکان ورود خروج مکرر را به مدت 5 سال، به ویژه در خصوص امور تجاری، برای شما فراهم می کند مشروط بر اینکه قانون 180/90 را  نقض نکنید. همچنین برای ثبت درخواست خود ابتدا باید اثبات کنید درگ ذشته به اغلب کشورهای حوزه شنگن سفر کرده اید و در آینده نیز به طور مکرر به حوزه سفر خواهید داشت. لازم به ذکر است که پاسخ به این پرسش الزامیست؛ چرا شما برای مدت پنج سال به این ویزا نیازمندید؟

______________________________________________

کلیدواژه خود را وارد کنید